Hihkulaiset

Olen aiemmin työskennellyt päiväkodissa ja lastensuojelussa, mikä on tuonut näkökulmaa myös puheterapeuttina toimimiseen. Lasten ja perheiden kanssa työskennellessäni koen olevani luotettava ja rohkaiseva. Pidän leikkiä ja leikillisyyttä tärkeänä osana puheterapiaa. Näillä keinoin lapsi monesti uskaltaa kokeilla uutta ja ylittää itsensä. Kommunikoinnin häiriöistä erityisesti puhemotoriset vaikeudet ovat nousseet kiinnostukseni kohteiksi ja tähän osa-alueeseen liittyviin pulmiin olen erikoistunut.

Anna Kiviniitty

050 475 0445

anna.kiviniitty@hihku.fi

Työni on monipuolista ja vaihtelevaa. Pidän siitä, että saan tehdä sekä puheterapia-arvioita että kuntoutusta. Kohtaan työssäni monenlaisia ihmisiä, ja haluan olla helpottamassa heidän arkeaan ja luomassa oppimiskokemuksia. Luontevan, sujuvan ja luotettavan yhteistyön rakentuminen on minulle tärkeää.

Tykkään työskennellä pienten lasten parissa, sillä siihen sisältyy tiivis yhteistyö myös perheiden ja läheisten kanssa. Arvostan perhettä kokemusosaajana, vain yhdessä löydämme toimivimmat ratkaisut. Haluan asiakkaiden tuntevan, että olen heitä varten ja minulla on aikaa kuunnella. Intohimoni on autismikuntoutus, josta minulla on myös eniten kokemusta.

Teen tällä hetkellä töitä sekä puheterapeuttina että laulunopettajana. Molemmissa ammateissani työskentelen kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Laulunopettajan urastani on se hyöty, että osaan kuunnella puheterapia-asiakkaitanikin ”herkällä korvalla”. Ääniterapia on luonnollisesti myös sydäntäni lähellä. Työssäni haluan olla kannustava ja empaattinen ja olen saanut palautetta siitä, että olen helposti lähestyttävä terapeutti.

Olen kiinnostunut erityisesti pienten lasten autismikuntoutuksesta. Autismikuntoutuksessa koen tärkeäksi yhteistyön lähiympäristön kanssa, jotta kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja päästään harjoittelemaan osana tavallista arkea. Ymmärrys vuorovaikutuksen ja kommunikaation ongelmista antaa minulle näkökulmaa myös muiden asiakasryhmien kanssa työskentelyyn. Haluaisin, että asiakkaille jää tunne, että kuuntelen ja olen läsnä.

Haluan olla läsnä ja apuna lasten ja perheiden arjessa keksimässä keinoja helpottamaan kommunikoinnin pulmia. Nautin kohtaamisista erilaisten lasten kanssa, enkä pelkää tarttua esimerkiksi kehitysvammaisten tai autististen lasten vaikeisiinkaan kommunikoinnin haasteisiin. On hienoa olla mukana, kun lapsi oppii, onnistuu ja pääsee tavoitteeseen. Olen iloinen persoona, ja lapset ilahtuvat, kun tulen paikalle.

Puheterapeutin työssä mielenkiintoista on lasten vuorovaikutus- ja kielenkäyttötaitoihin liittyvä kuntoutus, sekä aikuisten äänihäiriöiden ja aivoverenkierron häiriöistä johtuvien kielellisten vaikeuksien kuntoutus. Iästä riippumatta pidän tärkeänä asiakkaan persoonan ja mielenkiinnonkohteiden huomioimista kuntoutuksen toteutuksessa. Otan aikaa tutustumiseen ja polun rakentamiseen myös asiakkaan lähiympäristön kanssa. Tavoitteisiin pääsemisen tulee olla mielekästä ja palkitsevaa. Työskentely saa olla myös hauskaa, vaikka töitä tehdään toisinaan vaikeidenkin asioiden parissa. Työssäni pyrin olemaan innostava ja kannustava.

Minulle työssäni tärkeintä on hyvän yhteistyösuhteen luominen, jossa asiakas ja lähi-ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Puheterapeuttina olen lempeä ja kannustava. Pyrin ottamaan asiakkaideni toiveita ja mielenkiinnonkohteita mahdollisimman hyvin huomioon ja täten luomaan hyvää pohjaa uusien asioiden omaksumiselle. Mielenkiintoisinta puheterapeutin työssä on alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten puheen, kielen ja kommunikaation kuntouttaminen.

Ajattelen, että ilo vahvistaa oppimista, minkä vuoksi leikki ja lapsen omat mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa osana puheterapiaa. Myös yhteistyö perheiden kanssa on minulle tärkeää, ja toivon että yhdessä löydämme uusia tapoja lisätä perheiden arkeen yhteisiä ilon hetkiä. Toivon, että lapsi ja hänen lähi-ihmisensä kokevat, että kuuntelen ja pyrin ymmärtämään juuri heidän arkeaan. Puheterapeuttina olen erityisesti kiinnostunut varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kuntoutuksesta.

Olen innostunut, omistautunut, heittäytyvä, leikkisä, perusteellinen ja pohdiskeleva. Minulle on tärkeää, että asiakkailla on kanssani mukavaa ja hauskaa sekä turvallinen ja hyvä olla. Tällöin usein myös into ja uskallus uusien taitojen harjoitteluun kasvaa, ja lapsi oppii uusia taitoja. Jotta taidot siirtyvät arkeen, haluan tehdä tiivistä yhteistyötä lähi-ihmisten kanssa ollen läsnä, kuunnellen, tukien ja ohjaten. Haluan, että jokainen asiakas pystyisi mahdollisimman hyvin omalla taitotasollaan nauttimaan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin riemusta.

Tekstit tulossa myöhemmin

Ajattelen, että ilo vahvistaa oppimista, minkä vuoksi leikki ja lapsen omat mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa osana puheterapiaa. Myös yhteistyö perheiden kanssa on minulle tärkeää, ja toivon että yhdessä löydämme uusia tapoja lisätä perheiden arkeen yhteisiä ilon hetkiä. Toivon, että lapsi ja hänen lähi-ihmisensä kokevat, että kuuntelen ja pyrin ymmärtämään juuri heidän arkeaan. Puheterapeuttina olen erityisesti kiinnostunut varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kuntoutuksesta.

Olen innostunut, omistautunut, heittäytyvä, leikkisä, perusteellinen ja pohdiskeleva. Minulle on tärkeää, että asiakkailla on kanssani mukavaa ja hauskaa sekä turvallinen ja hyvä olla. Tällöin usein myös into ja uskallus uusien taitojen harjoitteluun kasvaa, ja lapsi oppii uusia taitoja. Jotta taidot siirtyvät arkeen, haluan tehdä tiivistä yhteistyötä lähi-ihmisten kanssa ollen läsnä, kuunnellen, tukien ja ohjaten. Haluan, että jokainen asiakas pystyisi mahdollisimman hyvin omalla taitotasollaan nauttimaan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin riemusta.

Hihku Oy
Puntarikatu 3
20780 Kaarina
Puh: 050 596 3760
Sähköposti: toimisto@hihku.fi