Ryhmäkuntoutuksen palvelut

Keskusteluryhmä afaatikoille

Ryhmässä harjoitellaan kerronta- ja keskustelutaitoja, joiden avulla mahdollisuudet osallistua arjen sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin lisääntyvät. Tarvittaessa voidaan pohtia miten kommunikoinnin apuvälineitä voi arjessa hyödyntää, ja ryhmän tavoitteet määritellään tarkemmin osallistujien kommunikointihaasteiden mukaan. Osallistujalla voi olla haasteita puheen sujuvuudessa, kerronnassa tai sananlöytämisessä.

Jakso alkaa yksilötapaamisella, jolla kartoitetaan ryhmään osallistuvan henkilön henkilökohtaisia tavoitteita sekä annetaan tietoa ryhmän toteutumiseen liittyvistä asioista
Jaksoon sisällytetään tarpeen mukaan ohjausta läheisille. Ryhmäkuntoutusta toteuttava puheterapeutti voi tarvittaessa toteuttaa myös tutustumiskäynnin kuntoutujan omaan toimintaympäristöön, jolloin vuorovaikutuksen haasteisiin liittyviä toimintatapoja voidaan yhdessä läheisten kanssa pohtia ja suunnitella.
Jakso päättyy yksilötapaamiseen, jolla tarkastellaan tavoitteiden täyttymistä ja tehdään jatkosuunnitelma.

Ryhmäkoko: 3-5 hlö
Kuntoutusjakson pituus: 10x60min. tai 20x60min. /vuosi
Ryhmien osallistujia täydennetään puolivuosittain. Ryhmäkuntoutus voi toteutua joko yksilökuntoutuksen rinnalla tai sen jatkumona.

Lasten ryhmäkuntoutus

Kommunikointia kuvien avulla

Ryhmässä kommunikoidaan, leikitään, lauletaan ja touhutaan lapsen käytössä olevalla kommunikoinnin apuvälineellä. Samalla saadaan vertaistukea muilta apuvälinettä käyttäviltä perheiltä, sekä laitetaan parhaat arjen ideat jakoon.

Jakso alkaa yksilötapaamisella, jolla kartoitetaan ryhmään osallistuvan lapsen henkilökohtaisia tavoitteita sekä annetaan tietoa ryhmän toteutumiseen liittyvistä asioista
Vanhempi tai lapsen muu läheinen osallistuu ryhmän toimintaan mahdollisimman paljon, jotta kuvakommunikointi siirtyy jakson jälkeen osaksi lapsen/perheen arkea. Tarvittaessa jaksoon voidaan sisällyttää kaksi ohjaustapaamista vain vanhemmille/läheisille.
Jakso päättyy yksilötapaamiseen, jolla tarkastellaan tavoitteiden täyttymistä ja tehdään jatkosuunnitelma.
Ryhmäkuntoutusta toteuttava puheterapeutti voi tarvittaessa toteuttaa myös tutustumiskäynnin lapsen kotiin, kouluun tai päivähoitoon, jolloin kuvakommunikointiin liittyviä toimintatapoja voidaan yhdessä eri toimijoiden kanssa pohtia ja suunnitella. Puheterapeutti voi tarvittaessa osallistua myös päivähoidossa tai koulussa järjestettäviin palavereihin, joihin myös perhe osallistuu.

Ryhmäkoko: 2-4 hlö
Kuntoutusjakson pituus: 15x60min. tai 30x60min. /vuosi
Ryhmien osallistujia täydennetään puolivuosittain. Ryhmäkuntoutus voi toteutua joko yksilökuntoutuksen rinnalla tai sen jatkumona

Kielenkäyttötaitojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen harjoittelu

Ryhmässä harjoitellaan mm. mihin kaikkeen kieltä voi käyttää, miten itseään kannattaa ilmaista, milloin kannattaa kuunnella ja milloin on oma vuoro puhua. Tehdään aloitteita ja vastataan toisten aloitteisiin, kuunnellaan toisia. Tarkkaillaan myös vuorovaikutuksen onnistumiseen liittyviä tilannetekijöitä. Tavoitteet tarkentuvat ryhmään osallistuvien tarpeiden mukaan.  

Jakso alkaa yksilötapaamisella, jolla kartoitetaan ryhmään osallistuvan lapsen/nuoren henkilökohtaisia tavoitteita sekä annetaan tietoa ryhmän toteutumiseen liittyvistä asioista

jaksoon sisällytetään kaksi ohjaustapaamista vain vanhemmille/läheisille.

Jakso päättyy yksilötapaamiseen, jolla tarkastellaan tavoitteiden täyttymistä ja tehdään jatkosuunnitelma.

Ryhmäkuntoutusta toteuttava puheterapeutti voi tarvittaessa toteuttaa myös tutustumiskäynnin lapsen/nuoren kotiin tai kouluun, jolloin esim. sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteisiin liittyviä toimintatapoja voidaan yhdessä eri toimijoiden kanssa pohtia ja suunnitella. Puheterapeutti voi tarvittaessa osallistua myös koulussa järjestettäviin palavereihin, joihin myös perhe osallistuu.

Ryhmäkoko: 2-4 hlö

Kuntoutusjakson pituus: 15x60min. tai 30x60min. /vuosi

Ryhmien osallistujia täydennetään puolivuosittain. Ryhmäkuntoutus voi toteutua joko yksilökuntoutuksen rinnalla tai sen jatkumona

Tutustu myös yksilökuntoutuksen palveluihimme

Hihku Oy
Puntarikatu 3
20780 Kaarina
Puh: 050 596 3760
Sähköposti: toimisto@hihku.fi