Henkilökohtaiset kuntoutuspalvelut

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on kommunikointivaikeuksien lieventäminen ja arjen toimintakyvyn parantaminen. Tavallisimpia syitä puheterapiaan ohjautumiselle ovat esimerkiksi neurologiset sairaudet tai vammat, jotka ovat aiheuttaneet häiriöitä puheen tuottoon, ymmärtämiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen tai nielemiseen. Aikuisilla puheterapian tarve voi liittyä myös muihin puheen ongelmiin, kuten äännevirheisiin, äänihäiriöihin tai änkytykseen. Puheterapian tavoitteet määritellään tavallisesti kuntoutussuunnitelmassa ja niitä tarkennetaan yhdessä kuntoutujan ja tämän lähi-ihmisten kanssa. Puheterapia voi toteutua asiakkaan omassa arkiympäristössä tai vastaanotolla.

Lasten puheterapia

Lasten puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen toiminta- ja kommunikointikykyä arjessa ja lieventää tai ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Häiriötä voi olla esimerkiksi puheen tuotossa tai ymmärtämisessä, kielellisissä taidoissa ja puheen sujuvuudessa. Puheterapeutti voi auttaa myös äänenkäyttöön, syömiseen tai nielemiseen liittyvissä haasteissa.
Terapian tavoitteet sovitaan yhdessä perheen kanssa lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaus sekä yhteistyö päiväkodin tai koulun kanssa ovat osa puheterapiaa.

Ääniterapia

Ääniterapiaan voi hakeutua esim. työterveyslääkärin lähetteellä, jos ääni ei kestä halutulla tavalla normaaleissa kommunikointitilanteissa, tai se ei kestä työn rasitusta äänellisesti vaativassa työssä (esim. opettajat, laulajat, näyttelijät jne.). Äänihäiriöstä on kyse, jos äänen käheys on pitkittynyt, äänen korkeuden säätelyssä on ongelmia, tai äänen volyymin lisääminen ei onnistu.
Ääniterapiaan voi hakeutua myös siinä tapauksessa, jos kokee, että äänenkäytön tekniikassa on ongelmia, vaikka varsinaisen äänihäiriön kriteerit eivät (vielä) täyttyisikään. Ääniterapiassa pyritään äänenkäyttötekniikan parantamiseen.Ääniterapiassa tehdään myös ääniergonomista kartoitusta ja annetaan tarvittaessa ohjausta esim. työasentoihin ja akustiikkaan liittyvissä asioissa.

Autismikuntoutus

Autismikuntoutuksen tavoitteena on tukea ja ohjata perheitä autismin kirjon lasten vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvissä haasteissa arjen aidoissa tilanteissa. Kuntoutusote on aina ohjauksellinen, ja edellyttää autismin kirjon lapsen lähi-ihmisten aktiivista osallistumista ohjaukseen. Ohjaus voi tapahtua joko kotona tai muussa lapsen toimintaympäristössä, esim. päiväkodissa. Menetelminä käytetään näyttöön perustuvia autismikuntoutusmenetelmiä, joissa tavoitteena on mm. kielen, sosiaalisten taitojen sekä leikkitaitojen kehittäminen luonnollisissa arjen tilanteissa lähi-ihmisten tuella.

Tutustu myös ryhmäkuntoutuksen palveluihimme

Hihku Oy
Puntarikatu 3
20780 Kaarina
Puh: 050 596 3760
Sähköposti: toimisto@hihku.fi