OIVA-vuorovaikutusmalli® - Onnistutaan, Innostutaan Videon Avulla

OIVA-vuorovaikutusmalli® on Kehitysvammaliiton Tikoteekin kehittämä toimintatapa puhevammaisten ihmisten ja heidän lähi-ihmisten välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. OIVA-ohjausta voidaan toteuttaa esimerkiksi osana yhden asiakkaan puheterapiaa (OIVA-klinikka) tai laajemmin työyhteisön osaamisen vahvistamiseksi (OIVA-prosessi).

Oiva prosessi

OIVA-prosessi on tarkoitettu työntekijätiimeille ja työyhteisöille. OIVA-prosessin aikana työntekijät pääsevät pohtimaan tapoja kohdata puhevammaiset ihmiset, sekä löytävät keinoja tukea puhevammaisten ihmisten vuorovaikutusta arjen tilanteissa.

OIVA-prosessin aikana vuorovaikutustilanteista kuvattuja videoita havainnoidaan voimavaralähtöisesti. Yhteisessä keskustelussa OIVA-ohjaajan kanssa työntekijät oppivat herkistymään ja tulkitsemaan puhevammaisen ihmisen hienovaraisia viestejä ja tulevat tietoisemmiksi omasta osaamisestaan ja yhteisönsä hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä.

OIVA-prosesseja voidaan toteuttaa esim. eri-ikäisten ihmisten asumisyksiköissä ja vanhusten palveluissa, joissa hoitotyön lisäksi koetaan tarvetta pysähtymiselle, kuuntelulle ja kuulluksi tulemiselle.

Lisätietoja OIVA-vuorovaikutusmallista® saa Kehitysvammaliiton nettisivuilta: https://www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/toimintamallit/oiva/

Oiva klinikka

OIVA-klinikkaa voi suositella sekä lapsille että aikuisille, jotka tarvitsevat tukea arjen vuorovaikutus- ja kommunikointitilanteisiin, ja joiden lähi-ihmiset kaipaavat ohjausta siihen, kuinka he voisivat tätä tukea tarjota.

OIVA-klinikan tavoitteena on löytää sellaisia yhteisiä toimintatapoja, joilla vuorovaikutusta voidaan vahvistaa arjen tilanteissa. Lähestymistapa on vahvasti voimavarakeskeinen, jolloin työskentely tukee lähi-ihmisiä löytämään omat vahvuutensa vuorovaikutuskumppanina. OIVA-klinikka ei sisällä suoraa työskentelyä asiakkaan kanssa, vaan työtapa on ohjauksellinen.

OIVA-klinikan tapaamisiin voivat osallistua kaikki halukkaat henkilöt, jotka toimivat asiakkaan kanssa arjessa. Osallistujina voisivat olla esimerkiksi lapsen vanhemmat, luokanopettaja, kuntouttava terapeutti ja henkilökohtainen avustaja. Tapaamiset voivat toteutua Hihku Oy:n tiloissa Kaarinan keskustassa tai asiakkaan lähiympäristössä.

Lisätietoja OIVA-vuorovaikutusmallista® saa Kehitysvammaliiton nettisivuilta: https://www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/toimintamallit/oiva/

Hihku Oy
Puntarikatu 3
20780 Kaarina
Puh: 050 596 3760
Sähköposti: toimisto@hihku.fi